Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Wednesday, 27 February 2013

Avfälling...

Avfälling är den  som föll ner från sin döda sinnesstämning för att få tillbaka sitt liv och börjar bygga upp sin egen levande tillstånd. / Alain Safa

No comments:

Post a comment