Ledership

Ledership
It is all about perspective

Wednesday, 27 February 2013

Avfälling...

Avfälling är den  som föll ner från sin döda sinnesstämning för att få tillbaka sitt liv och börjar bygga upp sin egen levande tillstånd. / Alain Safa

No comments:

Post a Comment