Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Saturday, 9 November 2013

Otacksamma barn...Finns det de ?

Vad händer med världens moral?
Lever vi i de sista dagarna av mänsklighetens historia, eller historien har bara börjat med en ny epok?
När barn visar inget respekt till sina föräldrar som har kämpat hårt för att försörja de och uppfostra de för att bli ansvarsfulla människor, visar de en hemsk och katastrofal sida av den fallna moralen i mänskligheten .
Alla riken som har regerat över historiens lopp har fallit när moralen och respekten för människan har försvunnit.
I dag vill jag tacka min mamma och min pappa för allt de har gjort för mig. Min pappa dog när jag var 11 år gammal, men han hann och plantera en stor kärleks träd i mitt hjärta som blommar och skyddar mig med sitt rika lövverk varje år och speciellt när jag ser hur barn behandlar sina fäder.

Jag är tacksam för att jag fick fina och underbara barn som jag vet i mitt innersta inne att de älskar mig och respekterar mig, för att de vet att jag har alltid älskat de en ovillkorlig kärlek, och de vet att jag har respekterat deras individuella val i livet även om det var inte i linje med mina egna val.
Det finns inget värre för en förälder än att få höra sina barn säga skymf ord och visar brist på respekt och kärlek. För alla dessa barn vill jag säga ett par ord på engelska ( What goes around comes around ) Vad ni än sår, så ska ni också skörda.
För de föräldrar som lider vill jag säga. Efterlikna Gud i ert tålamod mot era otacksamma barn. En dag kommer de att förstå när de själva får egna barn.

Alain Safa 

No comments:

Post a comment