Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Thursday, 2 May 2019

MIN SWOT


Alla vi har våra styrkor och svagheter , detta är inga hemligheter.
Men den stora hemligheten ligger i att förvandla svagheter till styrka , och förvandla hot till möjligheter .

På den här bilden ser ni en Group med ledsna barn med ett leende barn som ett undantag.
Detta barn är jag när jag var i 6 års ålder.
Alla vi som var med på  den här bilden bodde på samma by, hade samma förutsättningar, med vi hade olika mål i livet,olika fantasier och olika drömmar.
Min styrka har alltid varit min fantasi som nuförtiden kallar jag det min vision.
Jag hade då en tydlig vision om den framtid som jag vill ha  , medan mina kompisar verkade ha inget.
Sättet jag poserade med benen i kors och armarna bakom huvudet, säger mer ett tusen ord.
Jag fylls av glädje när jag ser på denna bild idag. För då såg jag framtiden med trons ögon. Jag trodde på min vision om ett bättre liv som väntar på mig för att möta den. Jag såg mig själv promenerar på gatorna i Paris, London och New York, fast jag hade knappt varit utanför byns gränser.
Jag förstår varför jag är den jag är, och varför jag har alltid valt mina egna vägar. Den inre styrka som jag hade har förvandlat alla hot till möjligheter , och alla svagheter till välsignade konstnärs smala penslar som är viktig för att måla de små detaljerna i den stora bilden ( visionen )

SWOT är ett begrepp som vi använder inom ledarskap. Dess fyra bokstäver som betäcknar styrka, svagheter, möjligheter och hot.
Det som är faschinerande är att inte varje styrka är positivt , och inte varje svaghet är negativt. Allt beror på hur, när  och varför vi använder våra egenskaper.
Visionen som vi har för vårt liv är spegeln som identifierar vår personliga SWOT

Att bli medvetna av vår egen Swot gör det möjligt för oss att välja vad vill vi göra med det.
Tycker vi inte om en viss svaghet, då jobbar vi på att förstå oss på oss själva arför vi är svaga där, och hur kan vi förändra på det och förvandla denna svaghet till en styrka.
Ingenting omjölig för den som har en vilja

När det finns en vilja, det finns en väg. 
Jag har hittat min väg till glädje och mening med livet.

No comments:

Post a comment