Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Sunday 8 December 2013

Från minus till plus

 
 
 
Ju sämre  du behandlar mig, desto bättre jag blir, och om det känns bättre för dig att skada mig, ska du inte ge mig bara dåliga känslor, ge mig katastrof och jag kommer att visa dig hur jag kommer att vända det till en helande kraft. / Alain Safa

From minus to plus...

 
The worser you treat me , the better i become, and if it makes you feel better to hurt me, please don´t give me only bad feelings, give me disaster and i will show you how I will turn it to a healing Power. / Alain Safa