Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Sunday, 8 December 2013

Från minus till plus

 
 
 
Ju sämre  du behandlar mig, desto bättre jag blir, och om det känns bättre för dig att skada mig, ska du inte ge mig bara dåliga känslor, ge mig katastrof och jag kommer att visa dig hur jag kommer att vända det till en helande kraft. / Alain Safa

From minus to plus...

 
The worser you treat me , the better i become, and if it makes you feel better to hurt me, please don´t give me only bad feelings, give me disaster and i will show you how I will turn it to a healing Power. / Alain Safa

Monday, 18 November 2013

The Roadmap
The roadmap of wisdom belongs to those who belongs to its landscape. The inhabitants never question when they got  the sign, and they never doubt about the quality of its precious wine . They got thrilled over advices and corrections made along the road. They know deep inside that the elixir of life arrives together with tears and roses. / Alain Safa 

Saturday, 16 November 2013

Shunning...


These words will touch your soul. If you never knew religious shunning they will teach you something. Leaving a cult is not like leaving a club or a football team. It takes huge amount of courage and guts to take the step out into freedom! I salute every single survivor of any cult! This post is to remind everyone of us about the huge sacrifice these brave people have made to be able to speak freely and think for themselves!
Thanks a lot to Steph Le Gardener for writing the words.
Thanks a lot to Steph Le Gardener for writing the words.

Saturday, 9 November 2013

Ungrateful children... Do they exist ?


What happens to the world's standards?
Are we living in the last days of human history, or the history has just begun a new era ?
When children show no respect for their parents who have struggled hard to support them and raise them in order to become responsible adults, they show a horrible and disastrous side of the fallen morale of humanity.
All the kingdoms that have reigned over the course of history has fallen when morality and respect for the human being has disappeared.
Today I would like to thank my mom and my dad for all they have done for me. My father died when I was 11 years old, but he had during this short time planted a big tree of love in my heart that blooms and protects me with its abundant foliage every year when the hard winter arrives, and especially when I see how children treat their fathers with cold and heartless way.

I am grateful that I got nice and wonderful children that I know in my bones inside that they love me and respect me , because they know that I have always loved them an unconditional love, and they know that I have respected their individual choices in life, although it was not in line with my own choices.
There is nothing worse for a parent than to hear their children saying insulting words and shows a lack of respect and love. For all these bad children , I would like to say a few words  ( What goes around, comes around ) Whatever you sow, so you shall reap.

For those parents who are suffering , I would like to say . Imitate God in your patience against your ungrateful children. One day they will understand when they get their own children.

Alain Safa 

Otacksamma barn...Finns det de ?

Vad händer med världens moral?
Lever vi i de sista dagarna av mänsklighetens historia, eller historien har bara börjat med en ny epok?
När barn visar inget respekt till sina föräldrar som har kämpat hårt för att försörja de och uppfostra de för att bli ansvarsfulla människor, visar de en hemsk och katastrofal sida av den fallna moralen i mänskligheten .
Alla riken som har regerat över historiens lopp har fallit när moralen och respekten för människan har försvunnit.
I dag vill jag tacka min mamma och min pappa för allt de har gjort för mig. Min pappa dog när jag var 11 år gammal, men han hann och plantera en stor kärleks träd i mitt hjärta som blommar och skyddar mig med sitt rika lövverk varje år och speciellt när jag ser hur barn behandlar sina fäder.

Jag är tacksam för att jag fick fina och underbara barn som jag vet i mitt innersta inne att de älskar mig och respekterar mig, för att de vet att jag har alltid älskat de en ovillkorlig kärlek, och de vet att jag har respekterat deras individuella val i livet även om det var inte i linje med mina egna val.
Det finns inget värre för en förälder än att få höra sina barn säga skymf ord och visar brist på respekt och kärlek. För alla dessa barn vill jag säga ett par ord på engelska ( What goes around comes around ) Vad ni än sår, så ska ni också skörda.
För de föräldrar som lider vill jag säga. Efterlikna Gud i ert tålamod mot era otacksamma barn. En dag kommer de att förstå när de själva får egna barn.

Alain Safa 

Monday, 9 September 2013

Stop these Liers and killers !!!

Liers and Family killers. forbid Jehovah's witnesses today before they destroy you family too!
 They send dubble messages. One for you before you became one of them , and one to your family when have left l the sect.

Sunday, 30 June 2013

A new life

I can’t keep talking about those events, suffering them, hanging on them. I let my children practice their religion—if they shunned me, then it was their choice. I let them go. If you start a new life then you have a new life. Do you want to be a witness controlled by an organization? No? Then don’t be a witness. Leave it all and one day your children may find their way out to meet you again.

Wednesday, 26 June 2013

Stephanie H ...Representing me !

The definition of apostate is: A person who renounces a religious or political belief or principle. So, in essence, anyone who has ever belonged to, or believed something and no longer does...is an apostate.

Have you ever believed in Santa? You're an apostate.
Have you ever served in the military, and then gotten out? You're an apostate.
Oh! And if you've ever belonged to any religion, and then decided to convert to a different one (yes, even Jehovah's Witnesses, MOM)--you're an apostate too. Glad I could help.
I'm a Human Apostate... I use this incredible, powerful, and amazing instrument every day--it's called my MIND. 

Stephanie H.

Friday, 7 June 2013

Sektbarnen

Sektbarnen

2013/05/28
sekt2
Anna har inte träffat sina barn på flera år. De tror att hon är besatt och farlig. Kristine tvingas ständigt lova sin son att pappa har fel, att Gud inte ska döda mamma. Faktum har träffat frånskilda föräldrar vars barn tvingas växa upp med ena foten i manipulativa sekter. 

Text: Liv Landell Major Bild: Kajsa Bergström
Att barn som växer upp i strikta trosrörelser riskerar att fara illa är väl dokumenterat. Vad som händer med familjebanden när mamma tappar tron är mindre känt. Faktum har talat med frånskilda föräldrar, vars barn hamnat i existentiell korseld. Det kan handla om att pappa blivit frälst men inte mamma, eller om att mamma hoppat av en församling som pappa fortfarande tillhör. Utöver föräldrarnas konflikt som exmakar belastas barnet av att rörelsens doktrin krockar med det sekulära samhällets regler.
Pappan till Kristines lille son har genomgått en förändring. På ett par år har hans sekulära livsstil bytts mot en extrem variant av judendomen i en bokstavstroende sluten församling, med bas utomlands.
– Det kom som en fullständig överraskning, säger Kristine. Under vår relation brydde sig mitt ex aldrig om religion. Han höll på ett par enkla, kristna traditioner, inget annat. Men tydligen blev han frälst efter separationen. Han konverterade till judendomen och radikaliserades i det tysta.
Hur upptäckte du det?
– Jag anade något när vår lille son plötsligt kom hem och pratade om Jesus Kristus och Gud. Men jag kunde inte föreställa mig vidden av hans pappas sökande. Jag kände mig mest orolig över pojkens ångest.
Hur yttrade den sig?
– Han kunde komma hem från sin pappa och gråta för att jag var ond och skulle straffas av Gud. Varje gång han hade varit där fick jag och min nuvarande man börja om från början och försäkra honom om att vi inte skulle dö. Man märker pojkens oro av att han triggar på ord som ”älska” och ”bestämma”. På dagis reagerade de också. Min son hade slagit i näsan en gång, men i stället för att gråta ställde han sig framför spegeln och tittade på blodet. Sedan konstaterade han att ”det är Gud som vill att jag ska blöda”.
Tvivel vid blodtransfusion
Barns rädsla för straff och död återkommer som den största sorgen och svårigheten, också för de föräldrar som själva varit religiösa. Anna är uppvuxen inom Jehovas vittnen, men började tvivla när hennes nyfödda dotter fick en blodtransfusion.
– Jag kände mig hemligt tacksam när läkarna hävde vårdnaden tillfälligt. Det går att göra så tillfälligt om barn behöver blod.
Det skulle dröja många år innan Anna till slut lämnade kyrkan. Beslutet sammanföll med skilsmässa efter ett långt, destruktivt äktenskap med en av de ”äldste” i församlingen. I dag lever Anna helt isolerad från sina barn.
– Ja, mina barn är ju kvar i församlingen, säger Anna. Och de är rädda för mig. De betraktar mig som smittsam. Någon har sagt till dem att jag kan ses som obotligt sjuk i cancer, att jag är förlorad och farlig för dem. Pappan skräms med ­religionskortet och med att de inte ska få träffa mormor heller.
Hur känns det?
– Det känns så klart väldigt sorgligt, men jag hade kunnat leva med det om jag hade vetat att mina barn verkligen avskydde mig. I mitt hjärta vet jag att de lider av att tvingas frysa ut mig. Innan jag blev utesluten stod vi extremt nära varandra.
Anna är isolerad även i det sekulära samhället efter att ha levt ett typiskt kvinnoliv med ”barnbröllop och vuxendop” inom Jehovas vittnen. Hon valde bort gymnasiet, gifte sig vid 18 och var hemma med barnen i 15 år. Nu befinner hon sig i ett socialt vakuum, utan utbildning, arbetslivserfarenhet och kontakter.
– Det är svårt för mig att få grepp om hur allt fungerar för att kunna etablera mig. Men det värsta är att jag inte vet hur mina barn mår.
sekt1Aldrig kalas
Madeleine har en liknande bakgrund, men har kommit längre med sitt nya liv. Hon är ”vittne” sedan födseln, döpte sig vid 14 och gifte sig vid 18 – med en kille hon knappt kände. De fick en dotter, men äktenskapet var dödfött och Madeleine hade under graviditeten börjat ifrågasätta sin tro.
– Jag hade starka tvivel och ville inte pådyvla mitt barn den verklighet jag hade fått stå ut med som barn: att tvingas tacka nej till att vara Lucia, vägra nationalsången, aldrig gå på kalas och knacka dörr hos avvisande människor. För barn är sådant påfrestande, hur mycket beröm man än får i församlingen för att man är så ståndaktig i ”världsliga” sammanhang.
Vad tänker du om skolans förståelse för barn från strängt religiösa familjer?
– Jag upplever att det finns stora kunskapsluckor och att skolan aldrig vågar gripa in i det man uppfattar som en privat sfär. Men vad man gör genom sin passivitet är att man låter barnet representera församlingen och ta ställning i frågor som barn borde slippa bry sig om. När jag var liten upplevde jag till och med att skolan tyckte illa om mig för att jag var vittne. Min lärare slängde bokstavligen igen dörren i ansiktet på mig en gång. Som Jehovas förväntas du värva nya medlemmar också om du är ung, och jag hade råkat knacka på hemma hos min lärare. Det var fruktansvärt. Hon bara tittade på mig, utan att säga något. Och så stängde hon dörren.
Hur kändes det?
– Jag var jätteledsen. I efterhand är jag arg, både över att jag tvingades representera församlingen som barn och på att skolan inte visade någon förståelse för min situation.
Madeleine tog ut skilsmässa efter bara några år och blev som väntat snabbt en paria. Hon lyckades ändå starta ett självständigt liv med sin dotter, vars pappa först var ointresserad av kontakt. Han hade bildat ny familj.
– Jag har upplevt hur det är att bli mentalt utplånad av familj och vänner, men jag har hela tiden haft min dotter nära och kämpat för hennes frihet. Ironiskt nog har det bidragit till att hon nu är aktiv inom Jehovas vittnen.
Madeleine berättar hur exmaken tog upp kontakten med dottern i förskoleåldern, och började planera in viktiga aktiviteter med kyrkan, just på födelsedagar och jul. Han ville hindra henne från ett ”världsligt” liv.
– Så uppfattade jag det i alla fall, säger Madeleine. Min dotter var jätteledsen och förvirrad många gånger som liten. Jag upplever att min exman agerade systematiskt, men jag ville inte göra samma sak, så jag lät alltid flickan välja. Vid tolv års ålder kom hon fram till att hon ville bo hos pappa varannan vecka. Jag anade att det hade med kyrkan att göra och mycket riktigt identifierar sig min tonårsdotter i dag som vittne – trots att hon inte är döpt. Det lägger jag in mitt veto emot så länge hon inte är myndig. Är man inte döpt så har man större frihet som individ.
Hoppas på tatuerad pojkvän
Madeleine beskriver sin dotter som en kopia av sig själv: duktig och driven i skolan och församlingen.
– Hon är så exemplarisk och skötsam, både hos mig och sin pappa. Skillnaden mellan oss är väl att hon får sympatier för att hon har en ”dålig” mamma, vilket kanske motiverar henne att bli ännu lydigare. Jag skulle önska att hon kom hem med en tatuerad pojkvän, gjorde lite uppror! Då skulle det kännas att hon kom lite närmare mig. Nu glider hon bort. Det gör ont i mig ibland när jag hör henne säga präktiga ”sanningar” som premieras i kyrkan.
Madeleine återkommer till att barn måste ges möjlighet att tänka och välja fritt.
– Förmodligen gjorde mina akademiska ambitioner att jag började tänka och till sist ifrågasatte. Jag måste lita på att min dotter har samma kapacitet. Många tycker nog att jag är dum, men hon är stor nog att välja och skulle jag gå emot skulle det få motsatt effekt.
Barn i Jehovas vittnen kan ha roligt tillsammans med mamma och pappa i så kallade familjestudieprojekt. Bland annat kan de med bildpysslet ”streck till streck” lära sig om hur Lots hustru blir en saltstod. Faksimil från www.jw.org
Barn i Jehovas vittnen kan ha roligt tillsammans med mamma och pappa i så kallade familjestudieprojekt. Bland annat kan de med bildpysslet ”streck till streck” lära sig om hur Lots hustru blir en saltstod. Faksimil från www.jw.org
Är du rädd för att hon ska ta avstånd från dig helt?
– Det värsta jag kan tänka mig är att vår relation raderas ut och förmodligen skulle den risken öka om jag satte hårt mot hårt. Hennes identitet som vittne är så djup. En gång råkade jag hitta ett blodkort, alltså ett kort där man vägrar blodtransfusion på sjukhus. Jag blev så klart jätteupprörd, och min dotter var helt förstörd över att jag tänkte konfrontera pappan. Det gjorde väldigt ont att behöva ställa hennes dubbla tillvaro på sin spets så där, men min gräns går när man äventyrar hennes hälsa.
I Sverige kan sjukvården tillfälligt häva vårdnaden för att ge barn blod. I praktiken ska ingen behöva riskera livet för föräldrarnas tro. Generellt upplever frånskilda föräldrar med barn i strikta trossamfund att det saknas kunskap om deras problematik inom sjukvården såväl som andra sektorer.
”Jehova var arg”
Kring millennieskiftet var Dan gift med en kvinna, som efter att ha blivit utesluten i tonåren återvände till Jehovas vittnen. Förhållandet höll inte för det tryck som uppstod när hennes nygamla trosuppfattning krockade med Dans skeptiska syn på tillvaron. Det blev skilsmässa, och deras lille son fick bo växelvis hos mamma och pappa. Dan märkte till en början inte mycket av de religiösa inslagen i exfruns barnuppfostran, men så småningom blev konflikten uppenbar. Sonen var rädd för att pappa skulle dö. Det visade sig att mamma läste ”godnattsagor” där man i ord och bild beskriver hur ”världsliga” människor går under.
– När han var liten mådde min son riktigt dåligt i perioder. Han var livrädd för att jag och andra släktingar skulle dö, för att Jehova var arg på oss.
Dan valde att konfrontera sitt ex med sagoböckerna på neutral mark: hos familjerätten.
– Handläggaren där konstaterade att det var rent skadlig läsning för ett litet barn, men min exfru gick i taket över att alls ha blivit ifrågasatt. Hon var arg för att jag hade hittat böckerna och verkade inte se problemet med innehållet.
I dag är sonen tonåring och har en ganska cool inställning till sina föräldrars motsatta världsbilder:
– Han skämtar om att han bara tror på Gud hos mamma. Men egentligen är det komplicerat, menar Dan.
Problemet med konflikter och vårdnadstvister i skuggan av strikta trossamfund tycks inte särskilt känt i samhället. Kristine och Dan hade båda önskat att det funnits mer specifik kompetens på socialtjänsten.
– Socialtjänstemännen som jag pratat med har snarare tyckt att det är bra att min son fått se två olika världar. Det tycker jag är anmärkningsvärt med tanke på hur rädd han blev för den ena världen när han var liten, säger Dan.
– I vårt fall har familjerätten varit väldigt försiktig, konstaterar Kristine.
– Också när min exman kommit med dramatiska besked som påverkar vår son. Vid ett tillfälle föreslog han att pojken skulle åka med på ett två veckor långt, religiöst läger, utomlands. Samtidigt avslöjade han att han konverterat. Jag blev jätteorolig så klart, och förbluffad över vår medlares lama attityd då. Det råkade vara ett avslutade tillfälle i en serie samtal, och hon var helt inställd på att avsluta. Hade hon haft lite mer förståelse för problematiken så tror jag att hon försökt se hela bilden och varit mer ifrågasättande. Jag gick hur som helst hem och tog reda på fakta om lägret, som inte var det minsta barnvänligt.
Kan det inte ha handlat om en enskild tjänsteman?
– De flesta jag träffat i den här situationen beskriver samma omedvetenhet inom socialtjänst, skola och förskola. Min nuvarande man som är läkare har samma intryck från vården. Man har inte klart för sig vad det innebär att vara skilsmässobarn med föräldrar som hamnar i konflikt på det här sättet.
Att vara tillåtande och öppen tycks vara återkommande strategi hos sekulära föräldrar barn i strikta trossamfund. Karoline vinnlägger sig om att inte avfärda sin son när han berättar om vad pappa säger om en straffande Gud.
– Jag och min nuvarande man är oerhört noga med att resonera och ställa frågor när pojken är rädd. Jag vill inte ge ett litet barn färdiga lösningar, utan få honom att lita på sitt eget omdöme.
Är det inte svårt?
– Visst kan man ha lust att bara slå näven i bordet, men jag vill inte utsätta mitt barn för attacker från två håll.
Är du inte rädd för att han väljer fel? Det händer ju att barn väljer bort icke troende föräldrar?
– Jag fokuserar inte på mig utan på mitt barn och önskar bara att jag kan ge honom så mycket trygghet och förnuft att han får må bra. Det jag önskar är att sjukvård, skola och förskola blir bättre på att stötta barn i min sons situation.
sekt3Tappat sin tro
Pernilla var etablerad i samhället när hon och hennes man gick med i Jehovas vittnen på 80-talet. Under lång tid kände hon sig enbart berikad av att vara medlem. Hon beskriver sig som en auktoritet inom sin församling – en som gav råd och hade hög status i egenskap av hustru till en äldste.
– Att vara vittne innebar bara positiva saker för mig, under lång tid, konstaterar Pernilla. Men jag är en principfast människa som inte tål hyckleri. För att göra en lång historia kort så började jag bli skeptisk när det gick ut nya direktiv om vad vi skulle tro och predika. Det gjordes förändringar som man förväntades följa okritiskt. Sånt har jag svårt för, men det som fick mig att bryta var när det visade sig att de äldste rådde en kvinnlig församlingsmedlem att inte polisanmäla sin man trots att han misshandlat och våldtagit henne på ett extremt förödmjukande sätt. Min man var en av dem som tyckte att locket skulle på. Med tiden inträffade andra saker och till slut kändes det omöjligt att vara gift med en person som prioriterar fasad framför innehåll. Jag hade tappat min tro på flera sätt.
Pernilla beskriver sitt avhopp som en chockartad upplevelse. Trots att hon var beredd på att bli isolerad hade hon räknat med fortsatt kontakt med sina barn.
– Ja, två av dem är vuxna och vi har stått varandra nära. Min son och jag har en okej relation, men hans fru vill inte veta av mig så det blir ändå svårt att träffa honom och barnbarnen. Min dotter bröt helt med mig så fort mitt avhopp blev officiellt. Sedan dess har jag knappt hört av henne. Det är min stora, stora sorg. Jag kan knappt andas när jag tänker på det.
Pernilla framhåller att hennes problem med dottern inte går att jämföra med att ha en litet barn som tillbringar halva sitt liv i en sekt.
– Min dotter har ju ett liv och fungerar trots allt i sitt sammanhang. Det måste vara mycket värre att ha sin femåring i en sekt varannan vecka. Vad gör man för att få barnet att känna marken, liksom?
– Jag vet inte, säger Kristine. Kanske handlar det om detaljer. Jag har kommit överens om att min lille kille ska ha vissa saker som bara han bestämmer över, för att ge honom känslan av att han äger sitt liv. Så han har fått bestämma om sitt hår. Han vill ha det långt. Tyvärr ville hans pappa inte låta honom ha kvar det privilegiet. Riktiga män har kort hår, så han tog pojken till frisören ändå.
Vad tänker du om det?
– Att det egentligen handlade om att markera mot mig. Men det blev pojken som straffades.

Det här är Jehovas vittnen

Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet är en internationell, religiös rörelse vars läror grundas på bibeln, men på flera sätt avviker från traditionell kristen tro och ”den heliga skrift”. Jehovas vittnen isolerar sig från andra religiösa grupper vilket är ett av skälen till att rörelsen har klassats som sekt. Jehovas finns i Sverige sedan slutet av 1800-talet och hade för ett par år sedan över 20 000 anhängare.
Sekter 
En sekt utmärks av att den är sluten och avviker stort från samhällets religiösa huvudlinjer. Sekter är inte sällan destruktiva och kan då sammanfattas som toppstyrda, kontrollerande, kostsamma och repressiva särskilt mot de medlemmar som hoppar av.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormoner).

Kristen. Cirka 9 000 medlemmar i Sverige. Känd för unga missionärer i vita skjortor.
Framgångsteologin. 
Kristen. Hävdar i en extrem form att sjukdom är Guds straff. Svenska Livets ord avvisar numera koppling till den. 
Krishnarörelsen. 
Hinduiska rötter. Från USA. Ett 100-tal medlemmar i Sverige, tempel i Lund och Göteborg.
Scientologikyrkan. 
Nyandlig rörelse. Människan är en odödlig andlig varelse. Driver Narconon, omtvistad drogbehandling.
Källa: Nationalencyklopedin och Anhörigföreningen Hjälpkällan 
(www.hjalpkallan.se)

Saturday, 1 June 2013

The Killers of the spirit.

Religious Sects are the killers of joy and happiness. They murder the first two fruits of the spirit, Love & Joy . Be aware of these salesmen wolves who´s  wearing suits and ties  and don´t buy their lies and never let them enter the door post of your house. 

Monday, 22 April 2013

Lessons from real life.
I learned from my mistakes to deal with them before it's too late, no matter what it takes. / Alain Safa

Sunday, 14 April 2013

Hon ropar in mig när festen börjar Hon kom sen till festen.
 Gästerna stod och väntade i nio månader på hennes ankomst
. Alla var nyfikna på hennes utseende.
 Ingen visste vad hon hade på sig .
 Ingen kunde drömma om det som hon hade tänkt sig.
 Hennes tankar var fyllda av vågor av gnistrande energi.
 Gästerna chockades och skakades kraftigt .
 Detta trots att hon kom in i festen sovande den ena sekunden
 Och i en uppståndelse den andra sekunden,
 Trots det, Ingen av gästerna ville lämna festen .
 Alla har vidgat sina liv åt hennes vulkan av kärlek som fortsätter att spotta ut lava av djupet av hennes moder jord, "Safa " 
 Alla väntar på våren när vulkanen lugnar ner sig inom henne, och den riktiga festen börjar.
 Alla är festklädda och väntar ivrigt på festen.
 Till och med hennes avlägsna morfar som var förbjuden att närvara vid festen.
Han står på avstånd och tittar upp i den blåvita himmelen och talar med Gud.
De sade till mig att det var DU som log bakom förbudet, men jag trodde inte på det
De sade att jag inte var välkommen eftersom deras gud hade sagt att jag har blivit en avfälling.
Gud lyssnade på morfar och sade att han var glad att morfar inte trodde på vad andra har falskeligen sagt om honom.
Du vet att Jag är också en far. Och Jag vet hur det känns att vara utan barn, sade Gud med alvarlig röst.
Festen är ägnat åt de käraste.
Du är ett mycket kärt barn.
Därför har du så många namn.
Vänta ivrigt på ditt barnbarn.
Hon kommer att vakna och fråga efter dig.
Du ska vara redo för att dansa med henne.
När festen börjar och den falska orkestern tystnar och lämnar er i fred.
Ni kommer att dansa till en Gudomlig musik.
Inga sekter eller insekter får finnas i denna fest.
Sade Gud till morfar som fick ett stort leende på läpparna.
Nu kan han njuta av stjärnhimmel och räkna stjärnor ända tills barnbarnet ropar in honom till festen.
Alain Safa
2013–04.14  


Saturday, 13 April 2013

Late party is never late.


She came late to the party.
 The guests were waiting for her arrival.
 Everyone was curious about her appearance.
 No one knew what she was wearing.
Nobody could have imagined what she had in mind.
 Her thoughts were filled with waves of energy.
The guests were shocked sharply,
 Even though she came into the party sleeping for one second,
And upsetting for the other second, Nevertheless,
None of the guests wanted to leave the party.
 All have broadened their lives to her volcano who continues to spit out lava of the depth of her mother earth Safa.
 Everyone is waiting for the spring,
 When the volcano stops within her,
 And the real party begins.
 Everyone is waiting for the party,
 Even her distant grandfather who stands in the distance,
And looking up into the blue and white heaven,
And telling God to send His angels to help the sleeping princess.
So He can see her in her eyes,
 And take the last dance with her before he leave the party.
2013-04.13
Alain Safa 

Jag är den jag är.


Jag är yngre än drömmen som bor kvar i den nyfödda bebisens fantasi.
 Jag är äldre än klipporna vid dödens rinnande flod .
 Jag är livet som klättrar på evighetens träd .
 Jag är löven som har sovit hela vintern för att vakna när solen kysser mig i en vacker april dag.
 Jag är passionens frukter som föder mina älskade med ovillkorlig kärlek.
 Jag är obotlig positiv .
 Jag är vaccinerad mot pessimismens dödliga virus.
 Jag är en man som har diat smärtan från min mammas bröst.
 Jag är den som har slutit en pakt med den eviga glädjen och det outtröttliga hoppet .
Jag är en far.
Jag är en son.
Jag är en bror.
Jag är en älskare.
Jag är en del av Guds kärlek och makt.
Jag är Alain Safa

I am who I am .


I am younger than the dream that still living in the newborn baby's imagination.
 I'm older than the rocks at death's flowing river.
 I am a life that climbing the tree of eternity.
 I am the leaves that have been sleeping all winter to wake up when the sun kisses me in a beautiful April day.
 I am the passion´s fruits that feed my beloved ones with unconditional love
. I am unapologetic positive.
 I am vaccinated against pessimism´s deadly virus.
 I am a man who has been suckled pain from my mother's breasts to be the one who has signed a pact with the eternal joy and the tireless hope.
 I am a father,
I am son,
I am brother.
 I am a lover.
 I am  part of God´s love and power.
 I am Alain Safa


Saturday, 30 March 2013

Fri eller fånge?


Den psykologiska krigsföringen som sekten har förklarat mot den människa som har vågat tänka till och dra sig ur den onda cirkeln i ett dogmatiskt tänkesätt och intolerans mot alla andra trosuppfattningar och ledningens totala kontroll av medlemmarnas liv, denna psykologiska krigsföring består av olika krigsmaskiner och metoder, och en av dessa metoder är isoleringen och förbudet mot att träffa sina egna barn som sitter kvar i sektens häkte . Syftet med detta förbud att inte få träffa sina barn för att knäcka den som har vänt ryggen till sekten, men har inte vänt ryggen till sina barn, men förbudet har fått en motsatt verkan som sekten inte har räknat med. Istället för att få honom att blir deprimerad och till slut krypa till korset och åter igen utlämnar sig till sekten som ett byte mot sina fångade barn, isoleringen förvandlade honom till en kämpe som kämpar för att befria resten av sin familj från sektens näste.
Han tänker inte ge upp bara för att hans barn har blivit påverkade av sektens lära som fick de att tro att isoleringen av deras pappa är en kärleks handling. Han vet att hans barn älskar honom, men de är så oskyldiga och tror att denna isolering är för deras pappas bästa .Sektens lära säger att han skulle bli dödad med alla andra miljarder människor som inte tillhör sektens organisation i Guds hand i hämndens dag . Därför vill de få honom att ångra sig och vänder åter till hans cell i sektens paradis. Han har inte gett upp hoppet om att en dag kommer hans barn att förstå och inse att de befinner sig i ett fångläger som inte få de att kunna bestämma något själva och att de har gått miste om den fria viljan som Gud hade välsignat de med för att leva ett fritt liv under ansvar och inte under total kontroll av en sekt. Han utkämpar sin kamp mot denna sekts krigsmaskiner, samtidigt som han bereder plats åt de i sitt nya hem och bygger upp sitt liv på ett sätt som barnen kommer att behöva när de blir fria.
Alain Safa 
 

Thursday, 28 March 2013

Count your days ...Life is too short, your days can be counted in one single hand.
When you were young ,Your days seems to be many like billions of sands
But when get older , you started to understand.
You became aware that valuable things are the sum of loyal friends
You understood that they´re not so many , not even the number of the fingers of your single hand.
You understood how and when and why some people can´t be loyal , and why they always pretend ?
You understood that their religion´s core  is to consume you as new and leave you as second hand.
You understood that God has not chosen special people to bear  His Name, But people abused other people and made them slaves in His Name.
You understood in this short life, that the last remaining steps in your journey are very important, and you understood how important it is to be selective when you choose the right person to walk together  hand in hand .
You understood that hearts of Gold are never worthless like the hearts of sand.
You understood how worthless to look back to the past when you can look ahead to a life without an END.
Alain Safa

No Dogma, No Routine

Free Thinking knows no routines. Routines belongs to dogmatic doctrines. / Alain Safa 

Sunday, 24 March 2013

Skönheten görs av enkelheten


En av de mest underbara tingen i livet är den enkla sanningen om att vara tacksam för alla de stora enkla saker omkring dig. Tro mig det är inte värdelöst att vakna i en varm säng, att öppna kylskåpet och äta din frukost, att baka ditt eget färskt bröd,  att lyssna på musik från sjungande fåglar med sin gudomliga symfoni, att se soluppgången och låta dess strålar smeker din hud. Om du tror att allt vad jag nämnde ovan är inte vad du kallar livskvalitet, låt mig berätta för dig då att du har missat de mest värdefulla sakerna i livet. "Enkelhet och uppskattning." I denna Palmsöndag, må den enkelheten som Jesus Kristus visade i sitt göra dig att uppmärksamma denna stora gåvan. Var enkel och ärlig och öppna  alla dina sinnen för  att få välsignelserna från  de tingen som du har redan omkring dig. / Alain Safa

Simplicity makes the beauty

One of the most wonderful things in life is the simple truth about being thankful for all the great simple  things around you. Believe me it is not worthless to awake in a warm bed , to open the fridge and eat your breakfast, to bake your own fresh bread,to listen to the music of the singing birds with its divine symphony , to watch the sunrise and to let its rays caress your skin. If you  think that all what i mentioned above is not what you call quality of life, let me tell you  then  that you´ve missed the most precious things of life." Simplicity and appreciation." In this Palm sunday the simplicity of the Christ might makes you to pay attention to this great gift. Be simple and honest and open your mind and sences to recieve the blessing from things around you./ Alain Safa 

Thursday, 7 March 2013

Den Internationella Kvinnodagen

Fotograf  Hélène Deroubaix
På den internationella kvinnodagen Mina tankar går till min mamma som har kämpat  och min sister som fortfarande kämpar och till mina döttrar som har en lång kamp att kämpa än , och för alla kvinnor som fortsätter kampen om rättvisa, Frihet. Jämlikhet .Fred  och rätten att välja livsstil,livskamrat och friheten att välja att tro eller icke tro på en Gud ./ Alain Safa 

The International Women´s Day

Photo By Hélène Deroubaix
On International Women's Day My thoughts are with my mother who has been struggling and my sister who are still struggling, and to my daughters, who have a long battle to fight yet, and for all women who continue the struggle for justice, freedom. Equality. Peace and the right to choose their lifestyle, life partner and the freedom to choose to believe or not believe in a God. / Alain Safa

Monday, 4 March 2013

A leader . Not a driverThe difference between a driver and a leader is much larger than some might imagine. A driver is a man who drives a Volkswagen, his engine that pushes on him from the back is nothing but scrap, while a leader, his engine that gives him energy and power is his own people. Talk about the difference between a driver who gets hired by a client, and a leader who gives his life for those he loves!

Being a leader is to be a man driven by the heart's good motives, and not as a driver who is driven by mechanical locomotives. / Alain Safa

En ledare. inte en förareSkillnaden mellan en förare och en ledare är mycket större än vissa kan ana. En förare är som en man som kör en folkvagn, hans motor som trycker på honom from baksidan är inget annat än skrot,medan en ledare, hans motor som ger honom energi och kraft är hans eget folk. Snacka om skillnad mellan en förare som blir uthyrd av en kund , och en ledare som ger sitt liv för de han älskar !
Att vara ledare är det att vara en människa som drivs av hjärtats goda motiv, och inte som en förare som drivs av mekaniska lokomotiv. / Alain Safa 

Saturday, 2 March 2013

Beautiful world


I am sharing few lines from my manuscript to my new book " What a beautiful world "
I know that some people may reasoning that it is not important what kind of cloth we have on us. The important is what kind of body and soul we have under these cloth, but having the wrong sign over the right product might fool people and misleading them to choose the wrong product. Our personality is the product, and the sign is our cloth. For example we can´t wear the cloth of belly dancer and stand behind the office in the bank and give people the right image. People will not connect us to the place. The same it is with wearing the wrong type of cloth on us. If we are supporters of freedom and transparency, we can´t wear a veil who covers our faces and body´s who have its own language . Tell me what you wear, I ´ll tell you who you are.
 / Alain Safa

Wednesday, 27 February 2013

Jag sover gott om nätterna , Gör ni det ?


Ett gott samvete är den bästa natt kudde. Jag sover gott om nätterna och ingen kan lyckas att få mig att få mardrömmar, även om de som har rövat mina barn försöker att ta livet av mig genom att hindra mina käraste barn att nå till mig. De elaka tror att geografi och teokrati  är det som skiljer barn from sina föräldrar. De vet inte att barnens plats är i djupet av mitt hjärta , och ingen fanatisk sekt och dess hycklare kan hindra min kärlek till de . / Alain Safa  


Apostate

Apostate is the one who fell down from his dead state of mind in order to get back his  life and starts to build up his own living state./ Alain Safa 

Avfälling...

Avfälling är den  som föll ner från sin döda sinnesstämning för att få tillbaka sitt liv och börjar bygga upp sin egen levande tillstånd. / Alain Safa

Epicentrum av livet.

Kärleken är Epicentrum av livet. Den skakar om oss  och förvandlar den dödliga människan till en levande själ. Gud är kärleken som inte godkänner religionens förvrängda syn på livet . Älska din nästa som dig själv ! I den här meningen börjar livet, och det här slutar aldrig att existera så länge vi lever och älskar . 
 / Alain Safa 

The Epicenter of life.


Love is the epicenter of life. It shakes us, and transforms the mortal man to a living soul. God is love who does not approve of religion distorted and fanatic view of life. Love your neighbor as yourself! In this sentence begins life, and this love never ceases to exist as long as we live and love.
 / Alain Safa

Sunday, 24 February 2013

En ny sanning för varje ny dag..


För varje ny dag lär vi oss en ny sanning som kompletterar bilden av den gamla sanningen, och eftersom ingen av oss kommer  att leva förevigt, kommer ingen av oss att hävda att han eller hon har hela sanningen, men en sak är klar. Sanningen om vem man är, ingen annan än dig själv som kan säga sanningen om det. frågan är: vet du exakt vem du är eller upptäcker du en ny sanning om dig själv för varje ny dag och efter varje ny prövning som avslöjar nya facetter av dina ovärderliga diamanter? Det är därför jag tycker att livet är underbart för varje ny dag så länge vi upptäcker nya diamanter som vi har aldrig upptäckt tidigare för att dela med oss till de människor som vi älskar.
 / Alain Safa

Find new truth...and search for the diamonds For each new day, we learn a new truth that complements the picture of the old truth, and because none of us will live forever, no one of us can dare to claim that he or she has the whole truth, but one thing is clear. The truth about who you are, no one else but you can tell the truth about it. The question is: do you know exactly who you are, or do you discover a new truth about yourself for each new day and after each re-examination that reveals new facets of your priceless living diamonds? That's why I think that life is wonderful for each new day as long as we find new diamonds that we've never discovered before in order to share it with the people we love.
 / Alain Safa

Saturday, 23 February 2013

Mitt nya hemland

Att Välja ett hemland betyder inte att födas på en specifik mark. Att välja en partner är ett sätt att födas inom hans / hennes själs väggar. Jag föddes två gånger. En gång när mamma knuffade mig ut och en gång när jag var inflätade i mitt nya hemland. och den här gången beslutade jag att bo där för evigt.
 / Alain Safa

New homeland


Choosing a homeland dosen´t mean to be born at specific land. Choosing a partner is about to be born within her/ his soul`s walls. I was born twice. Ones when mom pushed me out , and ones when i was pushed inside my new homeland. and this time  i decided to live there  forever.
 / Alain Safa

Friday, 22 February 2013

A new atheist instead of every old fanatic.

Religions of today is the leading manufacturer of atheists, and those atheists became the leaders of humnaists with pure spirituality and peace among sane people. A new atheist for every day will replace an old fanatic who´s wearing  the mantle of the bloody god he worship. A new atheist will make the world a better place for true human and and true animals./ Alain Safa 

Wednesday, 20 February 2013

The power of love

There is no mightier  power can be given to a man, than the power over own life, and many fail to use it . Instead of using this gift, they give it away to power maniacs who enjoys to control and manipulate others lives in the name of God.
 / Alain Safa 

Thursday, 14 February 2013

Fire of love.

Set me as a seal upon your heart, as a ring in your hand, For love is as strong as the death, and its longing is as ruthless as hell, its flames are flames of fire, it warms and it burns, and its heat  revealing all kind of secrets, it puts fire in thoughts, it spreads volcanic letters forming poetic lines over a planet that bears your names and praying  for you day and night.

 / Alain Safa

Kärleken eld.

 Sätt mig som ett sigill på dit hjärta, som en ring i din hand , Ty kärleken är lika  stark  som döden, och längtan är lika  obarmhärtig som helvetet . Kärlekens  flammor är flammor av eld, och dess hetta avslöjar alla  hemligheter , den sätter eld i tankarna , och den sprider  vulkaniska bokstäver som bildar poetiska rader över en planet som bär ditt namn och som ber för din skull dag och natt.
 / Alain Safa 

Tuesday, 12 February 2013

A Living soul.No one can fill a hole in the soul unless the hole is filled with its own parts that were spread around all corners of life. Only the complete soul is able to love with all his whole soul and strength, and the heart's enormous power. When we are blessed with a true friend who collects our scattered soul parts and re-unites these parts carefully and Embalming every crack of empathy's power to get the full picture of the true self in order to see the true you and me, then may we never let this true friend go away and understand that this friend is no one but God's own hand.
 / Alain Safa

En levande själ.

Ingen kan fylla ett hål i själen om inte hålet blir fylld av sina egna delar som var spridda runt livets all hörn. Bara den kompletta själen  är i stånd att älska med hela sin själ  och kraft, och av hjärtat´s enorma styrka. När vi blir välsignade med en sann vän som samlar våra spridda själ delar och åter förenar dessa delar varsamt och balsamerar varje spricka med empatin´s makt för att få den fullständiga bilden av den sanna jaget, då må vi aldrig släppa taget om denna sanna vän som är inget annat än Guds egen hand .
 / Alain Safa