Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Saturday 30 March 2013

Fri eller fånge?


Den psykologiska krigsföringen som sekten har förklarat mot den människa som har vågat tänka till och dra sig ur den onda cirkeln i ett dogmatiskt tänkesätt och intolerans mot alla andra trosuppfattningar och ledningens totala kontroll av medlemmarnas liv, denna psykologiska krigsföring består av olika krigsmaskiner och metoder, och en av dessa metoder är isoleringen och förbudet mot att träffa sina egna barn som sitter kvar i sektens häkte . Syftet med detta förbud att inte få träffa sina barn för att knäcka den som har vänt ryggen till sekten, men har inte vänt ryggen till sina barn, men förbudet har fått en motsatt verkan som sekten inte har räknat med. Istället för att få honom att blir deprimerad och till slut krypa till korset och åter igen utlämnar sig till sekten som ett byte mot sina fångade barn, isoleringen förvandlade honom till en kämpe som kämpar för att befria resten av sin familj från sektens näste.
Han tänker inte ge upp bara för att hans barn har blivit påverkade av sektens lära som fick de att tro att isoleringen av deras pappa är en kärleks handling. Han vet att hans barn älskar honom, men de är så oskyldiga och tror att denna isolering är för deras pappas bästa .Sektens lära säger att han skulle bli dödad med alla andra miljarder människor som inte tillhör sektens organisation i Guds hand i hämndens dag . Därför vill de få honom att ångra sig och vänder åter till hans cell i sektens paradis. Han har inte gett upp hoppet om att en dag kommer hans barn att förstå och inse att de befinner sig i ett fångläger som inte få de att kunna bestämma något själva och att de har gått miste om den fria viljan som Gud hade välsignat de med för att leva ett fritt liv under ansvar och inte under total kontroll av en sekt. Han utkämpar sin kamp mot denna sekts krigsmaskiner, samtidigt som han bereder plats åt de i sitt nya hem och bygger upp sitt liv på ett sätt som barnen kommer att behöva när de blir fria.
Alain Safa 
 

No comments:

Post a Comment