Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Thursday 7 March 2013

Den Internationella Kvinnodagen

Fotograf  Hélène Deroubaix
På den internationella kvinnodagen Mina tankar går till min mamma som har kämpat  och min sister som fortfarande kämpar och till mina döttrar som har en lång kamp att kämpa än , och för alla kvinnor som fortsätter kampen om rättvisa, Frihet. Jämlikhet .Fred  och rätten att välja livsstil,livskamrat och friheten att välja att tro eller icke tro på en Gud ./ Alain Safa 

No comments:

Post a Comment