Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Monday, 22 April 2013

Lessons from real life.
I learned from my mistakes to deal with them before it's too late, no matter what it takes. / Alain Safa

Sunday, 14 April 2013

Hon ropar in mig när festen börjar Hon kom sen till festen.
 Gästerna stod och väntade i nio månader på hennes ankomst
. Alla var nyfikna på hennes utseende.
 Ingen visste vad hon hade på sig .
 Ingen kunde drömma om det som hon hade tänkt sig.
 Hennes tankar var fyllda av vågor av gnistrande energi.
 Gästerna chockades och skakades kraftigt .
 Detta trots att hon kom in i festen sovande den ena sekunden
 Och i en uppståndelse den andra sekunden,
 Trots det, Ingen av gästerna ville lämna festen .
 Alla har vidgat sina liv åt hennes vulkan av kärlek som fortsätter att spotta ut lava av djupet av hennes moder jord, "Safa " 
 Alla väntar på våren när vulkanen lugnar ner sig inom henne, och den riktiga festen börjar.
 Alla är festklädda och väntar ivrigt på festen.
 Till och med hennes avlägsna morfar som var förbjuden att närvara vid festen.
Han står på avstånd och tittar upp i den blåvita himmelen och talar med Gud.
De sade till mig att det var DU som log bakom förbudet, men jag trodde inte på det
De sade att jag inte var välkommen eftersom deras gud hade sagt att jag har blivit en avfälling.
Gud lyssnade på morfar och sade att han var glad att morfar inte trodde på vad andra har falskeligen sagt om honom.
Du vet att Jag är också en far. Och Jag vet hur det känns att vara utan barn, sade Gud med alvarlig röst.
Festen är ägnat åt de käraste.
Du är ett mycket kärt barn.
Därför har du så många namn.
Vänta ivrigt på ditt barnbarn.
Hon kommer att vakna och fråga efter dig.
Du ska vara redo för att dansa med henne.
När festen börjar och den falska orkestern tystnar och lämnar er i fred.
Ni kommer att dansa till en Gudomlig musik.
Inga sekter eller insekter får finnas i denna fest.
Sade Gud till morfar som fick ett stort leende på läpparna.
Nu kan han njuta av stjärnhimmel och räkna stjärnor ända tills barnbarnet ropar in honom till festen.
Alain Safa
2013–04.14  


Saturday, 13 April 2013

Late party is never late.


She came late to the party.
 The guests were waiting for her arrival.
 Everyone was curious about her appearance.
 No one knew what she was wearing.
Nobody could have imagined what she had in mind.
 Her thoughts were filled with waves of energy.
The guests were shocked sharply,
 Even though she came into the party sleeping for one second,
And upsetting for the other second, Nevertheless,
None of the guests wanted to leave the party.
 All have broadened their lives to her volcano who continues to spit out lava of the depth of her mother earth Safa.
 Everyone is waiting for the spring,
 When the volcano stops within her,
 And the real party begins.
 Everyone is waiting for the party,
 Even her distant grandfather who stands in the distance,
And looking up into the blue and white heaven,
And telling God to send His angels to help the sleeping princess.
So He can see her in her eyes,
 And take the last dance with her before he leave the party.
2013-04.13
Alain Safa 

Jag är den jag är.


Jag är yngre än drömmen som bor kvar i den nyfödda bebisens fantasi.
 Jag är äldre än klipporna vid dödens rinnande flod .
 Jag är livet som klättrar på evighetens träd .
 Jag är löven som har sovit hela vintern för att vakna när solen kysser mig i en vacker april dag.
 Jag är passionens frukter som föder mina älskade med ovillkorlig kärlek.
 Jag är obotlig positiv .
 Jag är vaccinerad mot pessimismens dödliga virus.
 Jag är en man som har diat smärtan från min mammas bröst.
 Jag är den som har slutit en pakt med den eviga glädjen och det outtröttliga hoppet .
Jag är en far.
Jag är en son.
Jag är en bror.
Jag är en älskare.
Jag är en del av Guds kärlek och makt.
Jag är Alain Safa

I am who I am .


I am younger than the dream that still living in the newborn baby's imagination.
 I'm older than the rocks at death's flowing river.
 I am a life that climbing the tree of eternity.
 I am the leaves that have been sleeping all winter to wake up when the sun kisses me in a beautiful April day.
 I am the passion´s fruits that feed my beloved ones with unconditional love
. I am unapologetic positive.
 I am vaccinated against pessimism´s deadly virus.
 I am a man who has been suckled pain from my mother's breasts to be the one who has signed a pact with the eternal joy and the tireless hope.
 I am a father,
I am son,
I am brother.
 I am a lover.
 I am  part of God´s love and power.
 I am Alain Safa