Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Sunday, 12 May 2019

Väntan är över... yalla ta3i !

Väntan var min uppfostrare
Väntan var min säkra förväntan
Väntan på dig att återvända
Väntan på min förstfödda
Väntan på att höra skrattet
I dag fick jag veta
Att väntan har väntat färdigt
Och nu är det dags för dig att återvända.
Att återvända till livet som du förtjänar
Yalla ta3i
shou natra?

Change begins when you smile again !


She had an unlimited imagination.
She could start mimicking people from different accents and languages.

She could play on her drummer from early Winter to late summer.
She had the spirit of victorious Queen.
Pride and humbleness was her tonic and Gin.

Dancing , singing and playing , are just few things .
She had the picture of this little boy on her wall.
He resembles her real inermost feelings of joy.

She dosen't need to change much from inside.
She just need to bring back her own authentic personality.
The personality which was created especially to represent her uniqueness on earth.

She don't need a miracle to get back on the right track of joy.
She just need to look at the mirror and smile... 
say hello to her sweet self  ,
and comeback to life again.

Thursday, 2 May 2019

MY SWOT


All of us have our strengths and weaknesses, these are no secrets.
But the great secret lies in transforming weaknesses into strength, and transforming threats into opportunities.
On this picture, you see a group with sad children with a smiling child as an exception.
I am this child when I was 6 years old.
All of us who participated in this picture lived in the same village, had the same conditions, with we had different goals in life, different fantasies and different dreams.
My strength has always been my imagination as nowadays I call it my vision.
I then had a clear vision of the future that I want, while my friends seemed to have nothing.
The way I posed with my legs crossed and my arms behind my head say a thousand words.
I am filled with joy when I look at this picture today. Because then I saw the future with the eyes of faith. I believed in my vision of a better life waiting for me to face it. I saw myself walking in the streets of Paris, London and New York, though I had barely been outside the village limits.
I understand why I am who I am, and why I have always chosen my own ways. The inner strength that I had has transformed all threats into opportunities, and all the weaknesses into blessed artist's narrow brushes that are important for painting the small details of the big picture (the vision)

SWOT is a concept that we use in leadership. Its four letters cover strength, weaknesses, opportunities and threats.
What is fascinating is that not every strength is positive, and not every weakness is negative. Everything depends on how, when and why we use our properties.
The vision we have for our life is the mirror that identifies our personal SWOT
Being aware of our own Swot enables us to choose what we want to do with it.
If we do not like a certain weakness, then we work on understanding ourselves why we are weak there, and how can we change it and turn this weakness into a strength.
Nothing trivial to anyone who has a will
When there is a will, there is a way.
I have found my way to joy and meaning in Life, what about you ?

MIN SWOT


Alla vi har våra styrkor och svagheter , detta är inga hemligheter.
Men den stora hemligheten ligger i att förvandla svagheter till styrka , och förvandla hot till möjligheter .

På den här bilden ser ni en Group med ledsna barn med ett leende barn som ett undantag.
Detta barn är jag när jag var i 6 års ålder.
Alla vi som var med på  den här bilden bodde på samma by, hade samma förutsättningar, med vi hade olika mål i livet,olika fantasier och olika drömmar.
Min styrka har alltid varit min fantasi som nuförtiden kallar jag det min vision.
Jag hade då en tydlig vision om den framtid som jag vill ha  , medan mina kompisar verkade ha inget.
Sättet jag poserade med benen i kors och armarna bakom huvudet, säger mer ett tusen ord.
Jag fylls av glädje när jag ser på denna bild idag. För då såg jag framtiden med trons ögon. Jag trodde på min vision om ett bättre liv som väntar på mig för att möta den. Jag såg mig själv promenerar på gatorna i Paris, London och New York, fast jag hade knappt varit utanför byns gränser.
Jag förstår varför jag är den jag är, och varför jag har alltid valt mina egna vägar. Den inre styrka som jag hade har förvandlat alla hot till möjligheter , och alla svagheter till välsignade konstnärs smala penslar som är viktig för att måla de små detaljerna i den stora bilden ( visionen )

SWOT är ett begrepp som vi använder inom ledarskap. Dess fyra bokstäver som betäcknar styrka, svagheter, möjligheter och hot.
Det som är faschinerande är att inte varje styrka är positivt , och inte varje svaghet är negativt. Allt beror på hur, när  och varför vi använder våra egenskaper.
Visionen som vi har för vårt liv är spegeln som identifierar vår personliga SWOT

Att bli medvetna av vår egen Swot gör det möjligt för oss att välja vad vill vi göra med det.
Tycker vi inte om en viss svaghet, då jobbar vi på att förstå oss på oss själva arför vi är svaga där, och hur kan vi förändra på det och förvandla denna svaghet till en styrka.
Ingenting omjölig för den som har en vilja

När det finns en vilja, det finns en väg. 
Jag har hittat min väg till glädje och mening med livet.