Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Saturday, 30 March 2013

Fri eller fånge?


Den psykologiska krigsföringen som sekten har förklarat mot den människa som har vågat tänka till och dra sig ur den onda cirkeln i ett dogmatiskt tänkesätt och intolerans mot alla andra trosuppfattningar och ledningens totala kontroll av medlemmarnas liv, denna psykologiska krigsföring består av olika krigsmaskiner och metoder, och en av dessa metoder är isoleringen och förbudet mot att träffa sina egna barn som sitter kvar i sektens häkte . Syftet med detta förbud att inte få träffa sina barn för att knäcka den som har vänt ryggen till sekten, men har inte vänt ryggen till sina barn, men förbudet har fått en motsatt verkan som sekten inte har räknat med. Istället för att få honom att blir deprimerad och till slut krypa till korset och åter igen utlämnar sig till sekten som ett byte mot sina fångade barn, isoleringen förvandlade honom till en kämpe som kämpar för att befria resten av sin familj från sektens näste.
Han tänker inte ge upp bara för att hans barn har blivit påverkade av sektens lära som fick de att tro att isoleringen av deras pappa är en kärleks handling. Han vet att hans barn älskar honom, men de är så oskyldiga och tror att denna isolering är för deras pappas bästa .Sektens lära säger att han skulle bli dödad med alla andra miljarder människor som inte tillhör sektens organisation i Guds hand i hämndens dag . Därför vill de få honom att ångra sig och vänder åter till hans cell i sektens paradis. Han har inte gett upp hoppet om att en dag kommer hans barn att förstå och inse att de befinner sig i ett fångläger som inte få de att kunna bestämma något själva och att de har gått miste om den fria viljan som Gud hade välsignat de med för att leva ett fritt liv under ansvar och inte under total kontroll av en sekt. Han utkämpar sin kamp mot denna sekts krigsmaskiner, samtidigt som han bereder plats åt de i sitt nya hem och bygger upp sitt liv på ett sätt som barnen kommer att behöva när de blir fria.
Alain Safa 
 

Thursday, 28 March 2013

Count your days ...Life is too short, your days can be counted in one single hand.
When you were young ,Your days seems to be many like billions of sands
But when get older , you started to understand.
You became aware that valuable things are the sum of loyal friends
You understood that they´re not so many , not even the number of the fingers of your single hand.
You understood how and when and why some people can´t be loyal , and why they always pretend ?
You understood that their religion´s core  is to consume you as new and leave you as second hand.
You understood that God has not chosen special people to bear  His Name, But people abused other people and made them slaves in His Name.
You understood in this short life, that the last remaining steps in your journey are very important, and you understood how important it is to be selective when you choose the right person to walk together  hand in hand .
You understood that hearts of Gold are never worthless like the hearts of sand.
You understood how worthless to look back to the past when you can look ahead to a life without an END.
Alain Safa

No Dogma, No Routine

Free Thinking knows no routines. Routines belongs to dogmatic doctrines. / Alain Safa 

Sunday, 24 March 2013

Skönheten görs av enkelheten


En av de mest underbara tingen i livet är den enkla sanningen om att vara tacksam för alla de stora enkla saker omkring dig. Tro mig det är inte värdelöst att vakna i en varm säng, att öppna kylskåpet och äta din frukost, att baka ditt eget färskt bröd,  att lyssna på musik från sjungande fåglar med sin gudomliga symfoni, att se soluppgången och låta dess strålar smeker din hud. Om du tror att allt vad jag nämnde ovan är inte vad du kallar livskvalitet, låt mig berätta för dig då att du har missat de mest värdefulla sakerna i livet. "Enkelhet och uppskattning." I denna Palmsöndag, må den enkelheten som Jesus Kristus visade i sitt göra dig att uppmärksamma denna stora gåvan. Var enkel och ärlig och öppna  alla dina sinnen för  att få välsignelserna från  de tingen som du har redan omkring dig. / Alain Safa

Simplicity makes the beauty

One of the most wonderful things in life is the simple truth about being thankful for all the great simple  things around you. Believe me it is not worthless to awake in a warm bed , to open the fridge and eat your breakfast, to bake your own fresh bread,to listen to the music of the singing birds with its divine symphony , to watch the sunrise and to let its rays caress your skin. If you  think that all what i mentioned above is not what you call quality of life, let me tell you  then  that you´ve missed the most precious things of life." Simplicity and appreciation." In this Palm sunday the simplicity of the Christ might makes you to pay attention to this great gift. Be simple and honest and open your mind and sences to recieve the blessing from things around you./ Alain Safa 

Thursday, 7 March 2013

Den Internationella Kvinnodagen

Fotograf  Hélène Deroubaix
På den internationella kvinnodagen Mina tankar går till min mamma som har kämpat  och min sister som fortfarande kämpar och till mina döttrar som har en lång kamp att kämpa än , och för alla kvinnor som fortsätter kampen om rättvisa, Frihet. Jämlikhet .Fred  och rätten att välja livsstil,livskamrat och friheten att välja att tro eller icke tro på en Gud ./ Alain Safa 

The International Women´s Day

Photo By Hélène Deroubaix
On International Women's Day My thoughts are with my mother who has been struggling and my sister who are still struggling, and to my daughters, who have a long battle to fight yet, and for all women who continue the struggle for justice, freedom. Equality. Peace and the right to choose their lifestyle, life partner and the freedom to choose to believe or not believe in a God. / Alain Safa

Monday, 4 March 2013

A leader . Not a driverThe difference between a driver and a leader is much larger than some might imagine. A driver is a man who drives a Volkswagen, his engine that pushes on him from the back is nothing but scrap, while a leader, his engine that gives him energy and power is his own people. Talk about the difference between a driver who gets hired by a client, and a leader who gives his life for those he loves!

Being a leader is to be a man driven by the heart's good motives, and not as a driver who is driven by mechanical locomotives. / Alain Safa

En ledare. inte en förareSkillnaden mellan en förare och en ledare är mycket större än vissa kan ana. En förare är som en man som kör en folkvagn, hans motor som trycker på honom from baksidan är inget annat än skrot,medan en ledare, hans motor som ger honom energi och kraft är hans eget folk. Snacka om skillnad mellan en förare som blir uthyrd av en kund , och en ledare som ger sitt liv för de han älskar !
Att vara ledare är det att vara en människa som drivs av hjärtats goda motiv, och inte som en förare som drivs av mekaniska lokomotiv. / Alain Safa 

Saturday, 2 March 2013

Beautiful world


I am sharing few lines from my manuscript to my new book " What a beautiful world "
I know that some people may reasoning that it is not important what kind of cloth we have on us. The important is what kind of body and soul we have under these cloth, but having the wrong sign over the right product might fool people and misleading them to choose the wrong product. Our personality is the product, and the sign is our cloth. For example we can´t wear the cloth of belly dancer and stand behind the office in the bank and give people the right image. People will not connect us to the place. The same it is with wearing the wrong type of cloth on us. If we are supporters of freedom and transparency, we can´t wear a veil who covers our faces and body´s who have its own language . Tell me what you wear, I ´ll tell you who you are.
 / Alain Safa