Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Thursday 14 February 2013

Kärleken eld.

 Sätt mig som ett sigill på dit hjärta, som en ring i din hand , Ty kärleken är lika  stark  som döden, och längtan är lika  obarmhärtig som helvetet . Kärlekens  flammor är flammor av eld, och dess hetta avslöjar alla  hemligheter , den sätter eld i tankarna , och den sprider  vulkaniska bokstäver som bildar poetiska rader över en planet som bär ditt namn och som ber för din skull dag och natt.
 / Alain Safa 

No comments:

Post a Comment