Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Saturday 23 February 2013

Mitt nya hemland

Att Välja ett hemland betyder inte att födas på en specifik mark. Att välja en partner är ett sätt att födas inom hans / hennes själs väggar. Jag föddes två gånger. En gång när mamma knuffade mig ut och en gång när jag var inflätade i mitt nya hemland. och den här gången beslutade jag att bo där för evigt.
 / Alain Safa

No comments:

Post a Comment