Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Tuesday 12 February 2013

En levande själ.

Ingen kan fylla ett hål i själen om inte hålet blir fylld av sina egna delar som var spridda runt livets all hörn. Bara den kompletta själen  är i stånd att älska med hela sin själ  och kraft, och av hjärtat´s enorma styrka. När vi blir välsignade med en sann vän som samlar våra spridda själ delar och åter förenar dessa delar varsamt och balsamerar varje spricka med empatin´s makt för att få den fullständiga bilden av den sanna jaget, då må vi aldrig släppa taget om denna sanna vän som är inget annat än Guds egen hand .
 / Alain Safa 

No comments:

Post a Comment