Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Saturday 10 May 2014

Han älskar mig för den jag är...

Vill du bli älskad för den du är , eller för den du förväntas av andra att vara ?
Jag personligen vill absolut inte bli älskad för den som förväntas av andra att vara för en enkel anledning... Gud älskar mig för den jag är... vem är du människan som kräver lydnad i gengäld för kärlek ? Kärlek är villkorslös . Gud är kärlek... Det räcker för mig för att känna mig älskad. / Alain Safa

No comments:

Post a Comment