Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Thursday 29 January 2015

Ödmjukt LedarskapLedarskap handlar inte bara om makten att bestämma. Det handlar om makten att bemyndigar och förstärker de människor som har anförtrott oss att leda dem.
Ledarskap formas inte av stålaktiga människor som inte visar varken empati eller känslor.
Den Formas av ödmjuka och empatiska ledare som är redo att lyssna när andra har något att säga .För varje dag som passerar förbi, blir
 jag ödmjuk inför livets oändliga visdom , och jag inser att etthundra år är så kort tid för en människa för greppa den fullkomliga meningen med livet. Det som får mig att vara nyfiken på livet, är de människor som står och väntar på att någon vågar att ta risker som skapar hållbarhet och stabilitet för de kommande generationer.


Låt aldrig själviskheten och rädslan tar kommandot över ditt korta liv .
Låt inte dina bekymmer om hur du ska tjäna mer pengar , förblindar dig och hindrar dig att se de enkla och dyrbaraste glädjeämnen i livet , som kräver varken pengar eller makt.

Ödmjukheten gör att ledaren alltid redo att forma dig till den form du önskar , Hemligheten ligger i din villighet all förbli formbar i hans händer vilket betyder att aldrig stelnar varken i hjärtat eller i sinnet.

Var öppen för de fantastiska sanningar som varje människa på jorden har att lära dig. Den dagen vi anser att vi har lärt oss tillräckligt , då är det ingen mening att leva längre, men den dagen kommer aldrig att visa sig för de kunskaps törstiga .
Se till att du aldrig släcker din kunskaps törst och din villighet att dela med dig av den till andra människor.
/ Alain Safa


No comments:

Post a Comment