Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Sunday 26 June 2016

Side by side...

Stolt att stå sida vid sida med Världens bästa FNs vise Generalsekreterare Jan Eliasson. Vi bör alla arbeta tillsammans för att uppnå de globala målen SDG 2030

No comments:

Post a Comment