Ledership

Ledership
It is all about perspective

Sunday, 26 June 2016

Side by side...

Stolt att stå sida vid sida med Världens bästa FNs vise Generalsekreterare Jan Eliasson. Vi bör alla arbeta tillsammans för att uppnå de globala målen SDG 2030

No comments:

Post a Comment