Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Saturday 12 January 2013

Var tydlig som solen.

Tydlighet är makt. Var tydlig i ditt sinne, i dina tankar, i dina mål och dina samtal. Om du inte är klar och tydlig med dig själv, hur skulle du förvänta dig att andra förstår vad du står för. Öppenhet är den enda ritualen som kan föra oss närmare till gudomlighet./ Alain Safa

No comments:

Post a Comment