Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Monday 13 January 2014

Muskulösa tankar som lyfter upp.

Stora Filosofier skapar framgångsrika strategier som gör ditt liv och livet  för människor runt omkring dig fullt av glädje och energi. Se till att du antar en av dessa filosofier varje gång du möter strömmar av svårigheter. / Alain Safa

No comments:

Post a Comment