Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Monday 13 January 2014

Perspektiv...

Perspektiv är de glasögon som den gamla visdomen använder för att se den nya insikter. / Alain Safa

No comments:

Post a Comment