Ledership

Ledership
It is all about perspective

Monday, 13 January 2014

Perspektiv...

Perspektiv är de glasögon som den gamla visdomen använder för att se den nya insikter. / Alain Safa

No comments:

Post a Comment