Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Sunday 19 January 2014

Tro ,Hopp och Kärlek ...


Religionskritikerna  är absolut inte de som är Gudstrons verkliga dödgrävare. Den rollen tillfaller snarare inskränkta och fanatiska grupper och sekter som missbrukar tron för sina egna inhumana och destruktiva syften. Tro ,hopp och kärlek  är den trenigheten som är symbolen för sann humanism , men samtidigt som är helt främmande för de som har kidnappat Gud och gjort honom till en grym och blind härskare. Gud är en sann kärlek för de som vågar att kritisera de orättvisor som bedrivs av de trolösa ,Gudlösa religiösa fanatiker. / Alain Safa

No comments:

Post a Comment