Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Monday 11 April 2016

Paradigm är inte ditt Paradis.


Fåglar har alltid funnit en fristad i väldiga träd. Fåglar sjunger sina sånger utan tillstånd från bullriga vindar. Fåglar sträcker ut sina vingar i den tomma himlen, och ändå fortfarande behöver mer utrymme för att njuta av känslan av att vara fria.
Du är mer värdefull än fåglar. Du föddes för att vara fri, för att tänka fritt, för att sjunga din egen sång, för att ha rätten att ha rätt eller fel.
Varför tillåter du slavar att diktera för dig vad du ska göra och inte göra?
Slavarna i dag är ingenting annat än produkter av våra egna tankar och föreställningar. Våra Paradigm dikterar som sandstormar , de skapar falska verkligheter,de hindrar våra sinnen från att se den klara kusten. Gå inte vilse! var som en fri fågel. Följ ditt hjärta ,använd din kompass , och  stäng inte ditt sinne,då bara då , när du söker  du kommer att finna.
Paradigm är inte vårt paradis, men de kan bli vårt helvete !


No comments:

Post a Comment