Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Thursday 6 November 2014

Förändring eller föråldring ? Valet är ditt !När någon säger du har förändrats, det bekräftar att du har förnyats och att du har inte föråldrats . Förändringen är livets reinkarnation utan behovet att passera genom grupptrycket  omänskliga dödlighet . Må din förändring återspegla den kraft och den vilja som har format dig till att bli en inspirationskälla för förnyelse och innovation . Må den tjäna som en bro som  binder nuet med framtiden och som gör det möjligt  för alla som önskar sig att skippa den dödlighetens förintande dom som utgör  den negativa grupptrycket som faller över alla som vågar att tänka utanför boxen. kom ihåg att om du lyckas att ändra dig , då har du lyckats med att ändra världen. / Alain Safa

No comments:

Post a Comment