Leadership

Leadership
Part of the team of A-Speakers

Saturday 4 October 2014

Leda eller vilseleda ?Livets resa har en enda väg och en enda destination för de chefer som lever i en sluten och dogmatisk affärsvärld som har formats av trånsynta och kortsiktiga vinststrategier.
Sådana chefer har aldrig försökt att undersöka de milliontals andra vägar som har blivit banade som levande språngbrädor gjorda utav mångfaceterade tänkesätt och idéer utav människor från hela världen .
Dessa chefers organisationer missar de oräkneliga fantastiska andra framgångsrika destinationer som skapar trygghet och tillhörighet för människorna innanför och utanför organisationen.

Ställ dessa frågor högt till dig själv:
1- Är jag den enda vägen och livet för min organisation?
2-Om jag är det , vandrar jag på min egen väg som jag har hittat efter många år av sökandet och förtydligandet av den stora visionen av livets struktur och dess mening för mig och mina medlöpare i organisationen ?
3- Kommer jag att tvinga mina medlöpare att springa efter min egen takt på min enfaldiga väg, eller kommer jag aldrig att tvinga någon att löpa med mig mot sin egen vilja ?
4-kommer Jag att bjuda in de och uppmuntra de att undersöka den bästa vägen som ger de en djup och meningsfull syfte med livet?.
5-Vad är meningen med mitt ledarskap?
6-Vad vill åstadkomma med det?
7-Vad är mitt kall i livet ?
8-Kan jag svara på dessa frågor med ärliga svar ?

Mitt kall i livet är inte bara att leda ett företag som jagar kunder och vinster till vilket pris som helst.
Mitt kall i livet är att betjäna världen och använda mina förmågor i dess tjänst, inte att bli betjänad på andras bekostnad .
Jag kommer att finna glädjen och meningen med livet bara när jag har förstått min plats och min roll in den stora bilden av mänskligheten.
Mitt liv är en gåva till mänskligheten. Jag ger den ovillkorligt till de jag tror att de förtjänar det,men låter ingen att missbruka denna gåva .
Jag vet att lyckligare att ge än att få, men jag kommer inte att kasta mina pärlor för sviner .
Då återstår frågan om hur jag kommer att lyckas med att bevara mina ädla diamanter för de som uppskatter dess värde?

No comments:

Post a Comment